Contact Forum Tineret Ucenicizare Live Home
Departamente » CopiiData şi ora locală: 16 decembrie 2018 / 17:04

Lucrarea cu copiii

"Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea."

Proverbe 22:6

În ochii lui Dumnezeu copiii sunt la fel de importanţi ca adulţii. Domnul Isus nu a neglijat copiii. Ba încă, prin atitudinea pe care a manifestat-o în două ocazii, El a arătat cât sunt ei de importanţi. Atunci când ucenicii au crezut că venirea copiiilor la Domnul Isus Îl va supăra, El a răspuns foarte clar: Şi Isus le -a zis: Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei. (Matei 19:14) Cea de-a doua ocazie a fost în momentul în care Domnul Isus l-a reabilitat pe Apostolul Petru. Când i se încredinţează turma pe care va trebui să o păstorească, prima categorie despre care îl înştiinţează Domnul Isus, nu este nici cea a adulţilor, nici cea a tinerilor, ci a copiiilor: Isus i-a zis: Paşte mieluşeii Mei. (Ioan 21:15) Dacă pentru Mântuitorul nostru au fost atât de importanţi copiii, la fel sunt şi pentru noi astăzi. Necesitatea evanghelizării copiiilor şi a creşterii lor spirituale e motivul care ne determină să avem o lucrare cu copiii în biserica noastră.

Scop

Lucrarea cu copiii desfăşurată în cadrul Bisericii Creştine Baptiste "Sfânta Treime" Deva are ca scop răspândirea Evangheliei printre copiii din cadrul bisericii şi din afara acesteia şi creşterea acestora în învăţătura Bibliei, prin mijloace adecvate înţelegerii lor.

Obiective

Prin intermediul lecţiilor de şcoală duminicală, olimpiada biblică, activarea în biserică şi multe alte activităţi în care sunt implicaţi copiii se doreşte ca aceştia să ajungă la:

  • Cunoaşterea lui Dumnezeu — Sursa
  • Cunoaşterea păcatului — Starea
  • Cunoaşterea persoanei şi a lucrării Domnului Isus Cristos — Calea
  • Dobândirea şi trăirea unei vieţi creştine — Oportunitatea
ISTORIC

Şcoala Duminicală

Şcoala Duminicală pentru copii are loc săptămânal de la începutul lunii septembrie şi până la mijlocul lunii iunie şi este organizată pe clase care ţin cont de vârsta copiiilor. Există astfel 5 grupe distincte începând de la grupa mică, preşcolari şi până la copiii de clasa a VIII-a, fiind implicaţi în jur de 90 de copii. Fiecare clasă are câte un învăţător cu experienţă în domeniu, care este ajutat de încă o persoană pentru a putea realiza cât mai bine scopul propus: răspândirea Evangheliei. În cadrul timpului alocat Şcolii Duminicale există o serie de activităţi care au loc şi merg împreună pentru ca adevărul Evangheliei să fie cât mai bine transmis copiiilor: lecţie biblică, cântare, verset, ocazional câte un joc.

Programul şi structura Şcolii Duminicale sunt următoarele:

Clasă / grupă Învăţători Program
Grupa mică Ana Şerban, Magda Bara, Andreea Paraoan Duminică 9:00 — 10:30
Preşcolari Cornelia Pus, Erika Iacobescu, Lucica Mîrza Duminică 9:00 — 10:30
Clasa I şi a II-a Semida Gabor, Dorina Boldor, Carina Bobăilă Duminică 9:00 — 10:30
Clasa a III-a şi a IV-a Puşa Golban, Ana Golban, Lucia Ghitulescu Duminică 9:00 — 10:30
Clasa a V-a şi a VI-a Rodica Petruşan, Ionela Cocariu Duminică 9:00 — 10:30
Clasa a VII-a şi a VIII-a Cornelia Lup, Rebeca Boldor Duminică 9:00 — 10:30

Olimpiada biblică

"Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!"

Psalm 119:11

Convinşi de adevărul acestui verset, ne-am străduit, de-a lungul anilor să îi ajutăm pe cei mici să "guste" dulceaţa Cuvântului lui Dumnezeu şi să dorească să îl adune, ca pe o comoară preţioasă, în inima lor.

Una din metodele folosite poartă numele de "Olimpiada Biblică" şi a avut loc pentru prima dată în urmă cu treisprezece ani. Organizată de Departamentul Învăţătorilor de Şcoală Duminicală pentru Copii din cadrul Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din Romania, olimpiada se desfăşoară în fiecare an, în următoarele etape: la nivel de Biserică, pe comunitate şi faza pe ţară. Începând din anul şcolar 2011-2012 am hotărât să studiem întreaga Biblie pe parcursul a 8 ani. În acest an am învăţat amănunţit cărţile Genesa, Matei şi Psalmul 119, iar cărţile: Deuteronom, Eclesiastul, Ioel, 2 Corinteni, 1 şi 2 Petru le-am parcurs pentru a avea informaţii generale cu privire la autor şi la evenimentele prezentate.

Faza pe biserică a avut loc în 13 mai 2012 şi au participat 30 de copii. Primele locuri au fost ocupate astfel:

Grupa mică (clasele II — IV)
Premiul I Iulia Bobăilă 100 puncte
Premiul II Paul Sichet 100 puncte
Premiul II Gabriel Gabor 100 puncte
Premiul III Maria Damean 92 puncte
Menţiune I Valentin Crainic 91,6 puncte
Grupa mijlocie (clasele V — VI)
Premiul I Cristian Petruşan 96 puncte
Premiul II Roxana Crainic 93,5 puncte
Premiul III Andreea Lăscuş 85 puncte
Menţiune I Anca Petrean 81 puncte
Grupa mare (clasele VII — VIII)
Premiul I Noemi Bobăilă 97,5 puncte
Premiul II Timeea Pîs 96 puncte
Premiul II Raluca Petrean 96 puncte
Premiul III Arina Badistru 95,5 puncte
Menţiune I Iosif Gabor 78 puncte
Liceeni
Premiul I Diana Răspop 98,4 puncte
Premiul II Carina Bobăilă 93,9 puncte
Premiul III Radu Petruşan 80 puncte
Menţiune I Alexandru Rusu 59,55 puncte

Pe Comunitate, Olimpiada s-a ţinut anul acesta, în 16 iunie, la Biserica Creştină Baptistă Maranata din Hunedoara şi au participat copii din următoarele localităţi: Deva, Hunedoara (de la 2 Biserici: Maranata şi Betleem), Haţeg şi Lupeni.

Echipa noastră a obţinut următoarele premii:

  1. Iulia Bobăilă (grupa mică)

  2. Paul Sichet (grupa mică) şi Timeea Pîs (grupa mare)

  3. Cristian Petruşan (grupa mijlocie) şi Noemi Bobăilă (grupa mare — la baraj cu locul II)

  4. Gabriel Gabor, Andrea Lăscuş, Raluca Petrean şi Carina Bobăilă

Următoarea fază, Olimpiada pe ţară, va avea loc în perioada 13-18 august 2012, în tabăra creştină Raza Soarelui din Dunavăţul de Jos, judeţul Tulcea.

După cum au menţionat câţiva participanţi, fiecare dintre ei a avut de câştigat, nu numai datorită premiilor obţinute, ci prin faptul că au învăţat din Biblie şi au memorat mai multe versete decât dacă nu ar fi avut loc acest concurs.

În anul 2011, finala s-a ţinut la Suceviţa şi am avut-o ca reprezentantă pe Arina Badistru – pe atunci în grupa mijlocie. Acolo a încolţit dorinţa de a-i ajuta pe copii să citească zilnic Biblia. Participarea la Şcoala Duminicală este importantă, dar la fel de important este ca fiecare să citim zilnic Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-L cunoaşte personal pe Autorul lui, Cel care ne-a iubit atât de mult, încât L-a dat pe Singurul Său Fiu, pe Domnul Isus Hristos ca să moară în locul nostru.

O metodă prin care copiii sunt motivaţi să citească zilnic este participarea la concursul "Întrebări Biblice." În acest sens am creat un site unde sunt postate cinci întrebări în fiecare zi. Premierea se face la sfârşitul fiecărei luni. Dacă accesaţi site-ul http://intrebari.pote.ca, veţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a participa la concurs.

Pentru anul şcolar 2012-2013 cărţile care se vor studia pentru olimpiadă vor fi: Exod, Evanghelia după Marcu, 1 Corinteni, iar de citit: Ieremia, Plângerile lui Ieremia, Obadia, Hagai, Efeseni.

CORUL "CRISTAL"

Evanghelizarea copiiilor

Grupurile "Vestea Bună"

Întâlniri evanghelistice săptămânale organizate în parteneriat cu Asociaţia AMEC în casa unuia din membrii bisericii, unde se invită copiii din vecinătate pentru a auzi clar mesajul Evangheliei. În prezent în biserica noastră funcţionează un astfel de grup "Vestea Bună".

Concert evanghelistic

Cu puţin înainte de sărbătorirea Naşterii Domnului Isus Cristos, s-a organizat un concert evanghelistic special pentru copii. La concert s-a prezentat mesajul Evangheliei prin cântare, de către corul "Cristal", şi cuvânt pe înţelesul celor mici.

Alte activităţi

Şcoala Biblică de Vacanţă (1–4 iulie 2012)

În perioada 1–4 iulie 2012 s-a desfăşurat Şcoala Biblică de Vacanţă la care au participat atât copiii bisericii cât şi copii din oraş. În zilele de luni, marţi şi miercuri timp de trei ore şi jumătate, o echipă de misionari din Statele Unite ale Americii au organizat diferite activităţi: jocuri, lecţie biblică, povestire legată de adevărul biblic transmis în ziua respectivă, lucru manual prin care să îi ajute pe copii să înţeleagă mai bine adevărul biblic.

Vizitaţi situl tinerilor

Programul serviciilor bisericii

Miercuri 18ºº – 20ºº

Duminica 09ºº – 12ºº
17ºº – 19ºº

Unde ne puteţi găsi

Adresa: M.Kogălniceanu
Nr.14 A
Deva, HD 330013

Telefon/Fax: 0254.22.60.81

Vedeţi harta

Vizitatori în ultima lună

website traffic
Municipiul Deva